Junior Data Analyst - Poland

Kynetec is seeking a Junior Data Analyst (no direct market research experience required) or an Analyst to work as part of the Customer Insights Data Processing team. The role will involve delivering data processing output to internal clients, and play an important role in our global network to help strengthen our quantitative offer to our client. 

If you meet the requirements and would like to take part in the growth of Kynetec, click here to apply.

We guarantee discretion to all applicants.

 

Please add the following note to your CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Kynetec Poland w Poznaniu przy Piątkowska 163 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego teraz i w przyszłości, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.