Provádíme výzkumy ve více než
80
zemích
Jsme v kontaktu se
100000
veterináři, zemědělskými výrobci a majiteli domácích zvířat

Kynetec je světovým lídrem v marketingovém výzkumu pro zemědělské a veterinární trhy.

 

Product Icons Animal Health

Zdraví zvířat

Product Icons Crop Protection

Ochrana plodin

Product Icons Seed and Seed Treament

Osivo & mořidla

Product Icons Machinery

Zemědělská technika

Product Icons Plant Nutrition

Hnojení rostlin

Product Icons Soil Treatment

Hospodaření s půdou

Product Icons Water Management

Hospodaření s vodou

Product Icons Amenity

Vybavení

Product Icons Animal Nutrition

Výživa zvířat

Product Icons Animal Genetics

Genetika zvířat

 

Abychom našim klientům umožnili provádět sebevědomá rozhodnutí, poskytujeme jim vysoce kvalitní předpovědi založené na zkušeném pozorování trhu. Abychom zajistili komplexní a konzistentní analýzu trendů a pohledů na klíčové problémy na místní, národní a globální úrovni, zůstáváme v kontaktu se všemi účastníky trhu se zdravím zvířat a zemědělstvím, včetně zemědělců a výrobců, poradců, majitelů domácích zvířat, veterinářů, informačních kanálů a průmyslových odborníků

Provádíme průzkum trhu ve více než 80 zemích a každý rok poskytujeme více než 700 zakázkových projektů na míru a 75 hlavních panelových průzkumů.

V současné době provádíme panelové průzkumy týkající se ochrany plodin a osiva mezi zemědělci v 55 zemích. Tyto průzkumy pokrývají nejdůležitější plodiny a odvětví na celém světě.

V oblasti zdraví zvířat nabízíme informace ohledně domácích mazlíčků a užitkových zvířat. Naše panely pokrývají jak výrobce hovězího masa, mléčných výrobků a prasat, tak i malé a velké veterinární lékaře, čímž poskytujeme porozumění globálních trendů na trhu.