Realizujemy badania
w ponad
80
krajach
Pozostajemy w kontakcie ze
100000
lekarzy weterynarii, producentami rolnymi oraz właścicielami zwierząt domowych

Kynetec to światowy lider w badaniach marketingowych rynku rolnego i weterynaryjnego.

 

Product Icons Animal Health

Zdrowie zwierząt

Product Icons Crop Protection

Ochrona roślin

Product Icons Seed and Seed Treament

Nasiennictwo i zaprawianie nasion

Product Icons Machinery

Technika rolnicza

Product Icons Plant Nutrition

Nawożenie roślin

Product Icons Soil Treatment

Uprawa gleby

Product Icons Water Management

Gospodarka wodna

Product Icons Amenity

Infrastruktura

Product Icons Animal Nutrition

Żywienie zwierząt

Product Icons Animal Genetics

Genetyka zwierząt

 

Dostarczamy wysokiej jakości obserwacje i  prognozy rynku, aby umożliwić naszym klientom podejmowanie decyzji z pełnym przekonaniem. Pozostajemy w kontakcie ze wszystkimi uczestnikami rynku  zdrowia zwierząt i rolnictwa, w tym z rolnikami i producentami, doradcami, właścicielami zwierząt domowych, lekarzami weterynarii, kanałami przepływu informacji oraz ekspertami branżowymi, aby zapewnić kompleksową i spójną analizę trendów i opinii dotyczących kluczowych zagadnień na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym.

Przeprowadzamy badania rynku w ponad 80 krajach i  dostarczamy co roku ponad 700 zindywidualizowanych projektów typu custom oraz 75 głównych badań panelowych.

Aktualnie prowadzimy badania panelowe dotyczące ochrony roślin i nasiennictwa wśród rolników w 55 krajach, uwzględniające najważniejsze uprawy i sektory na całym świecie.

W zakresie zdrowia zwierząt oferujemy informacje na temat zwierząt towarzyszących i produkcyjnych. Nasze panele obejmują producentów wołowiny, mleka i trzody chlewnej, a także weterynarzy małych i dużych zwierząt, aby zapewnić globalne zrozumienie tendencji rynkowych.